MEER WETEN?

Respectvol met elkaar omgaan, veiligheid op het werk, vertrouwenspersonen en preventiemedewerkers; hieronder lees je er alles over.

DE VERTROUWENSPERSOON

Het is belangrijk dat in alle hotels gewerkt kan worden in een omgeving waarin mensen respectvol met elkaar omgaan. Dit betekent dat gedrag zoals pesten, schelden, agressie, geweld en discrimineren niet wordt geaccepteerd. De vertrouwenspersoon in jouw hotel kan je ondersteunen als je onprettig gedrag ervaart. In een gesprek kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het vinden van een oplossing. Je vertrouwenspersoon zal de situatie niet zelfstandig gaan oplossen; de prioriteit ligt bij het ondersteunen en doorverwijzen van jou als medewerker.

DE PREVENTIEMEDEWERKER

De preventie medewerker binnen je hotel is aangesteld om de wijze waarop je werkt (de arbeidsomstandigheden) binnen het hotel te ondersteunen.

Belangrijke taken van de preventiemedewerker in jouw hotel zijn, toezicht houden op veilig werken (ook door derden), voorlichting geven aan collega’s bijvoorbeeld over de algemene Arbo- en veiligheidsregels en gesignaleerde gevaren omtrent veiligheid en gezondheid door te geven aan de General manager en de leidinggevende.

Daarnaast behoren tot de taken van de preventiemedewerker o.a. het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in het hotel, het opstellen van een actieplan naar aanleiding van knelpunten in de RIE en het opstellen van de halfjaarlijkse voortgangsevaluatie van de RI&E.

Je kunt via Insite zien welke collega’s zich inzetten voor jou!

GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

Er zijn afspraken gemaakt om ongewenst gedrag en discriminatie binnen de organisatie tegen te gaan.

De gedragscode geeft een aantal tips die gericht zijn op het verbeteren en het bevorderen van een goede werksfeer. De gedragscode geeft ook aan welke gedragingen binnen de organisatie niet getolereerd worden en geeft aan alle medewerkers duidelijkheid over hoe discriminatie kan en dient te worden voorkomen en bestreden.

De gedragscode is ook bedoeld om medewerkers te beschermen, die onprettig gedrag op de werkvloer ondervinden en een klacht willen indienen.

KLACHTENREGELING

Zijn er toch binnen de organisatie medewerkers die stelselmatig onprettig gedrag ervaren dan is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen. Daarvoor is de klachtenregeling van toepassing. Tevens is deze klachtenregeling van toepassing op uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers en medewerkers die werkzaam zijn ten behoeve van uitbestede diensten, stagiaires en leerlingen.